Alguns Clientes Satisfets

” El Butlletí de subvencions és una eina molt important per la recerca de subvencions a la nostra organització, ja que informa de forma àgil, ràpida, personalitzada i selectiva de les subvencions temàtiques per cada àrea de gestió. Sense aquest servei no hauríem obtés més d’una subvenció, ja que són tantes i tan diverses les que es convoquen des de les diferents administracions que és molt difícil estar sempre pendent. Sense cap mena de dubte el servei del “Butlletí de Subvencions” de Localprom es mereix un 10″

Enric Rios

Tècnic de Control de Gestió de Serveis Generals i Educació, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

El Butlletí Local de Subvencions elaborat per Localprom és una eina que ens permet accedir de manera immediata a tota la informació relativa a les convocatòries d’ajuts i subvencions que publiquen les diferents administracions supralocals.   El fet de poder delimitar la recerca a les temàtiques escollides segons els interessos de cada departament municipal ajuda a fer més eficient la recerca.

Josep Maria Sabater Navarro

Cap Tècnic de Compres i Serveis Generals, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Estem molt contents amb el butlletí local de subvencions de LocalProm ja que ens permet estar al dia dels ajuts i subvencions publicats en els diferents butlletins oficials, sense perdre temps i de forma personalitzada segons les necessitats de cada usuari.

Ernest Ruiz

Interventor general, Ajuntament de Roses

El Butlletí Local de Subvencions ha estat funcionant de forma eficient i en el temps i forma requerits per l’Ajuntament. El servei ha funcionat en les condicions esmentades, des del seu inici sense cap tipus d’anomalia, inconvenient o incompliment per part de Localprom, que sempre ha estat rigorosa en la seva tasca.

Nacho Compans Mateos

Europe Direct - Àrea de Relacions Institucionals, Ajuntament de Lleida

“D’ençà que utilitzem el Butlletí de Subvencions, els col·legiats tenen el control de totes les subvencions que es publiquen, fet que ha suposat oferir un millor servei als clients”

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya